Privacybeleid

AGV Skyline Fitness BV

Skyline fitness Almere, gevestigd aan Zeeduinweg 560A 1361 BG te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Skyline Fitness, Zeeduinweg 560A 1361 BG Almere, Skyline Fitness B.V. KvK nummer: 862526255 is de Functionaris Gegevensbescherming van Skyline Fitness. Deze is te bereiken via info@skylinefitness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Skyline fitness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (primair bij het aangaan van een lidmaatschap). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer/IBAN nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Skyline fitness verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras (dit wordt wettelijk zo gezien zodra u een pasfoto inlevert bij inschrijving)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skylinefitness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Skyline fitness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het bijhouden van vorderingen op sportief gebied

Geautomatiseerde besluitvorming

Skyline fitness neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skyline fitness) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Skyline fitness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden

Lidnummer
Naam
Contactgegevens
Geboortedatum
Datum inschrijving
Medische gegevens
Datum uitschrijving

Nadat een lidmaatschap is aangegaan: Onbeperkt

Bij overige contacten: Max. 1 jaar

Ter verificatie van het niveau van een sporter en zijn/haar medische achtergrond indien van belang.

De contactgegevens worden bewaard om eventueel contact op te nemen ter informatie over de club.

Indien u met ons contact opneemt met vragen of opmerkingen, zullen wij uw gegevens enkel gebruiken om te reageren in relatie tot uw vraag of verzoek.

IBAN Max. 7 jaar In geval van controle door de belastingdienst.

Overige informatie

Max. 1 jaar In principe wordt overige informatie verwijderd bij opzegging van het lidmaatschap, maar uiterlijk bij het opmaken van de boeken in het eerste kwartaal van elk jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Skyline fitness deelt uw gegevens met Technogym/Mywellness . Technogym/Mywellness heeft met ieder individu een eigen privacy overeenkomst. Skyline fitness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Skyline fitness gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sky Fitness Almere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skylinefitness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Skyline fitness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Skyline fitness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met www.skylinefitness.nl / info@skylinefitness.nl